Poster

Pihak Jabatan Infostruktur dan Bahagian Sistem Maklumat ada menyediakan beberapa poster yang berkaitan sebagai panduan dan rujukan warga UiTM seperti berikut :-